• | Yttrande | Finansdepartementet
  Nytt regelverk om upphandling

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -02 -12 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -02 -12 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 12 februari, 2016
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -04 -08 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -04 -08 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 8 april, 2016
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Organdonation

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -10 -07 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -10 -07 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 8 oktober, 2020
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -01 -22 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -01 -22 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 22 januari, 2016
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Genomförande av krishanteringsdirektivet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2015... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2015... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet...

  Senast ändrad den 18 september, 2015
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Konsumentköp

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 20 februari, 2002
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -06 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -06 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 6 juni, 2020
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -10 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -10 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och...

  Senast ändrad den 20 oktober, 2017
 • | Yttrande | Miljö- och energidepartementet
  Avfallshierarkin

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -03 -14 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -03 -14 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 14 mars, 2016
 • | Yttrande | Arbetsmarknads-departementet
  Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -02 -01 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -02 -01 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 1 februari, 2016
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet...

  Senast ändrad den 31 januari, 2014
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Vital kommunal demokrati

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -06 -17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -06 -17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand...

  Senast ändrad den 17 juni, 2013
 • | Yttrande | Arbetsmarknadsdepartementet
  Anmälningsskyldighet vid utstationering

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 3-01-07 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 3-01-07 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och...

  Senast ändrad den 7 januari, 2013
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya regler för elektroniska pengar

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström...

  Senast ändrad den 22 mars, 2011
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2010 -02 -24 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2010 -02 -24 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och...

  Senast ändrad den 24 februari, 2010
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 21 september, 2007
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Förbud mot kränkande behandling av barn och elever

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. justitierådet Lars K Beckman och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-30 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. justitierådet Lars K Beckman och...

  Senast ändrad den 30 maj, 2005
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ett reformerat underhållsstöd

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 28 februari, 2005
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Nya regler om dödförklaring

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-11... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-11 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-11... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-11 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 11 februari, 2005
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skalbolag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 13 mars, 2002
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

  ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -09 -16 Närvarande: F.d. justitieråde n Martin Borgeke och Mari Andersson samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -09 -16 Närvarande: F.d. justitieråde n Martin Borgeke och Mari Andersson samt justitierådet...

  Senast ändrad den 16 september, 2021
 • | Yttrande | Försvarsdepartementet
  Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-04 -01 Närvarande: F.d. justitieråd et Eskil Nord samt justitieråde n Inga -Lill Askersjö... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-04 -01 Närvarande: F.d. justitieråd et Eskil Nord samt justitieråde n Inga -Lill Askersjö...

  Senast ändrad den 1 april, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-23 Närvarande: F.d. justitieråde t Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-23 Närvarande: F.d. justitieråde t Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 23 mars, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-09 Närvarande: F.d. justitieråde n Ella Nyström och Annika Brickman samt justitieråde t... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-09 Närvarande: F.d. justitieråde n Ella Nyström och Annika Brickman samt justitieråde t...

  Senast ändrad den 9 mars, 2021
 • | Yttrande | Justitieutskottet
  Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -08 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -08 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 25 augusti, 2020
 • | Yttrande | Kulturdepartementet
  En moderniserad radio- och tv-lag

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -05 -05 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -05 -05 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 5 maj, 2020
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -03 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -03 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 12 mars, 2020
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Hemlig dataavläsning

  ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -11 -18 Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan... ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -11 -18 Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan...

  Senast ändrad den 18 november, 2019
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

  ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -10 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan... ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -10 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan...

  Senast ändrad den 25 oktober, 2019
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny reglering för tjänstepensionsföretag

  ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -06 -20 Närvarande: F.d. jus titieråden Eskil Nord och Lena Moore samt jus titierådet Dag... ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -06 -20 Närvarande: F.d. jus titieråden Eskil Nord och Lena Moore samt jus titierådet Dag...

  Senast ändrad den 20 juni, 2019
 • | Yttrande | Socialdepertementet
  Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

  ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -03 -15 Närvarande: F.d. justitieråden Eskil Nord och Lena Moore samt justitierådet Dag... ur p rotokoll vid sammanträde 2019... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2019 -03 -15 Närvarande: F.d. justitieråden Eskil Nord och Lena Moore samt justitierådet Dag...

  Senast ändrad den 15 mars, 2019
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -23 Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden Erik Nymansson... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -23 Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden Erik Nymansson...

  Senast ändrad den 23 oktober, 2018
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -09 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström samt jus titierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -09 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström samt jus titierådet...

  Senast ändrad den 9 oktober, 2018
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -09 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -09 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Ella Nyström samt justitierådet...

  Senast ändrad den 9 oktober, 2018
 • | Yttrande | Miljö- och energidepartementet
  Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -04 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Erik Nymansson och Dag... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -04 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Erik Nymansson och Dag...

  Senast ändrad den 12 april, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny lag om försäkringsdistribution

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -26 Närvarande: F.d. justitieråde n Karin Almgren och Christer Silfverberg samt... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -26 Närvarande: F.d. justitieråde n Karin Almgren och Christer Silfverberg samt...

  Senast ändrad den 26 mars, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -06 Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -06 Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per...

  Senast ändrad den 6 mars, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet...

  Senast ändrad den 2 mars, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet...

  Senast ändrad den 2 mars, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya regler om betaltjänster

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och Dag... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och Dag...

  Senast ändrad den 19 december, 2017
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -09 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Gustaf Sandström samt justitieråden Johnny Herre och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -09 -25 Närvarande: F.d. justitierådet Gustaf Sandström samt justitieråden Johnny Herre och...

  Senast ändrad den 25 september, 2017
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -05 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -05 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet...

  Senast ändrad den 31 maj, 2017
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -02 -23 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -02 -23 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet...

  Senast ändrad den 23 februari, 2017
 • | Yttrande | Arbetsmarknads-departementet
  Nya utstationeringsregler

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017 -01 -17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017 -01 -17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 17 januari, 2017
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -04 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -04 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén...

  Senast ändrad den 20 april, 2016
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ny påföljd efter tidigare dom

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierå... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierå...

  Senast ändrad den 18 december, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09 -11 Närvarande: Justitieråden Ann -Christine Lindeblad och Erik Nymansson samt f.d .... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09 -11 Närvarande: Justitieråden Ann -Christine Lindeblad och Erik Nymansson samt f.d ....

  Senast ändrad den 11 september, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09-09 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -09-09 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet...

  Senast ändrad den 9 september, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -06 -18 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -06 -18 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl...

  Senast ändrad den 18 juni, 2015
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En modernare rättegång II

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -06-11 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -06-11 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 11 juni, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -12 -17 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -12 -17 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 17 december, 2014
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -09 -09 Närvarande: Justitieråde n Lennart Hamberg , Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -09 -09 Närvarande: Justitieråde n Lennart Hamberg , Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund....

  Senast ändrad den 9 september, 2014
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Ny lag om näringsförbud

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -25 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Marianne Eliason samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -25 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Marianne Eliason samt justitierådet...

  Senast ändrad den 25 mars, 2014
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 18 mars, 2014
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -14 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierå... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -03 -14 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierå...

  Senast ändrad den 14 mars, 2014
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -12 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -12 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 12 februari, 2014
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En ny organisation för polisen

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 31 januari, 2014
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Fordonsrelaterade skulder

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet...

  Senast ändrad den 22 januari, 2014
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En effektivare kriminalisering av penningtvätt

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -21 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -21 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och...

  Senast ändrad den 21 januari, 2014
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -10 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -10 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 22 oktober, 2013
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -03 -08 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -03 -08 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand samt justitierådet...

  Senast ändrad den 8 mars, 2013
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet...

  Senast ändrad den 20 februari, 2013
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Olagligt statsstöd

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström...

  Senast ändrad den 20 februari, 2013
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -12 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson, Severin Blomstrand och justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -02 -12 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson, Severin Blomstrand och justitierådet...

  Senast ändrad den 12 februari, 2013
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  God vård och omsorg m.m.

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2012 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2012 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet...

  Senast ändrad den 18 december, 2012
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Prövning av nätkoncession

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-10-31... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-10-31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor s amt justitierådet Annika... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-10-31... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-10-31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor s amt justitierådet Annika...

  Senast ändrad den 31 oktober, 2012
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-10... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-10 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-10... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-10 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet...

  Senast ändrad den 10 maj, 2012
 • | Yttrande | Försvarsdepartementet
  Kustbevakningsdatalag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-11-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-11-09 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Le nnart Hamberg och Per... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-11-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-11-09 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Le nnart Hamberg och Per...

  Senast ändrad den 9 november, 2011
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Leveransplikt för elektroniskt material

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-27... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-27 Närvarande: F.d. justitierådet Marianne Eliason samt justitier åden Peter Kindlund och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-27... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-27 Närvarande: F.d. justitierådet Marianne Eliason samt justitier åden Peter Kindlund och...

  Senast ändrad den 27 september, 2011
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet...

  Senast ändrad den 19 september, 2011
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström...

  Senast ändrad den 31 maj, 2011
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Bättre regler för elektroniska kommunikationer

  ur protokoll vid sammanträde 2011-03-07 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-07 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsråde t Leif Lindstam och... ur protokoll vid sammanträde 2011-03-07 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-07 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsråde t Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 7 mars, 2011
 • | Yttrande | Justitieutskottet
  Förbättrat skydd mot stalkning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-03 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-03 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och...

  Senast ändrad den 3 februari, 2011
 • | Yttrande | Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
  Ny lag om leksakers säkerhet

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och...

  Senast ändrad den 13 december, 2010
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Vissa tekniska mervärdesskattefrågor

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och...

  Senast ändrad den 22 oktober, 2010
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

  ur protokoll vid sammanträde 2010-09-03 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-03 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och justitierådet... ur protokoll vid sammanträde 2010-09-03 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-03 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och justitierådet...

  Senast ändrad den 3 september, 2010
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Patientsäkerhet och tillsyn

  ur p rotokoll vid sammanträde 20... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -03 -24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och... ur p rotokoll vid sammanträde 20... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -03 -24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och...

  Senast ändrad den 24 mars, 2010
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  En enklare plan- och bygglag

  ur p rotokoll vid sammanträde 20... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och... ur p rotokoll vid sammanträde 20... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och...

  Senast ändrad den 26 februari, 2010
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Barnpornografibrottet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-11-16 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitie... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-11-16 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitie...

  Senast ändrad den 16 november, 2009
 • | Yttrande | Arbetsmarknadsdepartementet
  Åtgärder med anledning av Lavaldomen

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d....

  Senast ändrad den 19 oktober, 2009
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Säkerhetskopiors rättsliga status

  ur p rotokoll vid sammanträde 200... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d.... ur p rotokoll vid sammanträde 200... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -12 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d....

  Senast ändrad den 12 oktober, 2009
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Det nya punktskattedirektivet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och...

  Senast ändrad den 7 oktober, 2009
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-09 -17 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin samt justitie råde n Ann -Christine... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-09 -17 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin samt justitie råde n Ann -Christine...

  Senast ändrad den 17 september, 2009
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ägande och förvaltning av hyreshus

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-09 -16 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-09 -16 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d....

  Senast ändrad den 16 september, 2009
 • | Yttrande | Utrikesdepartementet
  Genomförande av tjänstedirektivet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-04-28 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin ,justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-04-28 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin ,justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 28 april, 2009
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-10 -22 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl -Ingvar... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-10 -22 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl -Ingvar...

  Senast ändrad den 22 oktober, 2008
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Undvikande av internationell dubbelbeskattning

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-10 -09 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-10 -09 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 9 oktober, 2008
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Vissa ändringar avseende betalning av vägavgift

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-12 Närvarande: F.d . justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-12 Närvarande: F.d . justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 12 mars, 2008
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Patientdatalag m.m.

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson ,regeringsrådet Nils Dexe och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson ,regeringsrådet Nils Dexe och f.d....

  Senast ändrad den 6 mars, 2008
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2008 -02 -04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2008 -02 -04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 4 februari, 2008
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Fjärrvärmelag m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet...

  Senast ändrad den 19 december, 2007
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Statligt tandvårdsstöd

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-11-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 21 november, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och...

  Senast ändrad den 18 oktober, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Slopad förmögenhetsskatt m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och...

  Senast ändrad den 4 oktober, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ändrade regler för CFC-beskattning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-03 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-03 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 3 oktober, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattelättnader för hushållstjänster

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-16 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 16 mars, 2007
 • | Yttrande | Försvarsdepartementet
  Försvarsunderrättelseverksamhet

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och...

  Senast ändrad den 9 februari, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 7 februari, 2007
 • | Yttrande | Finansutskottet
  Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 2 november, 2006
 • | Yttrande | Finansutskottet
  Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E)

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och...

  Senast ändrad den 2 november, 2006