Föredragningar vecka 3


 

14 januari - 18 januari

2019

 

Måndag

Tisdag

09:30 - Nya EU regler om aktieägares rättigheter, (Ju) Avd. 2

Onsdag

09:30 - Nya EU regler om aktieägares rättigheter, (Ju)

 

Avd. 2
Torsdag

09:00 - Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter, (S)

09:30 - Nya EU regler om aktieägares rättigheter, (Ju)

11:00 - Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, (Ju)

 

Avd. 1Avd. 2


Avd. 1


 

Fredag

09:30 - Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, (Ju)

 

Avd. 1

 

Sidan ändrad 2019-01-11