Föredragningar vecka 25,

2017 

19 juni - 23 juni

2017

Måndag

19 juni

09:30 - Avgiftsuttaget till resolutionsreserven, (Fi)

Avd. 2


Tisdag

20 juni

09:30 - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, (S)

09.30 - Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, (Ku)

10:00 - Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor, (A)

11:15 - Barnombudsmannens anmälningsskyldighet, (S)

 

Avd. 2


Avd: 3Avd. 3


Avd. 3Onsdag

21 juni

 

 

Torsdag

22 juni

 

 

 


Fredag

23 juni

 

 


 
Sidan ändrad 2017-06-19