Föredragningar vecka 16,

2018 

16 april - 20 april

2018

Måndag

16 april

 

09:30 - En modernisering av lagen om skiljeförfarande, (Ju)

Avd. 2

Tisdag

17 april

09:30 - Följdändringar till ändrade mediegrundlagar, (Ju)

09:30 - Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning, (Ju)

Avd. 2


Avd. 3


Onsdag

18 april

 

09:00 - Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning, (Ju)

09:30 - Ny finansiering av public service, (Ku)

 

Avd. 3


Avd. 2

Torsdag

19 april

10:00 - Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning, (Ju)

11:00 - Ny finansiering av public service, (Ku)

 

Avd. 3


Avd. 2


Fredag

20 april

 

   


 
Sidan ändrad 2018-04-18