Föredragningar vecka 12,

2017 

20 mars - 24 mars

2017

Måndag

20 mars

09:30 - Skärpt ansvar för fartygsvrak, (Ju)

Avd. 2

Tisdag

21 mars

09:30 - 09:30 - Skärpt ansvar för fartygsvrak, (Ju)

09:30 - Utökad samverkan mellan domstolar, (Ju)

11:30 - Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen, (Ju)

13:30 - Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns, (Fi)

 

Avd. 2


Avd. 3


Avd. 3


Avd. 3

Onsdag

22 mars

09:30 - Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål, (M)

 

Avd. 3

Torsdag

23 mars

 

Fredag

24 mars


 
Sidan ändrad 2017-03-20