Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 11 september 2017)


   
 

Första avdelningen

F.d. justitierådet Gustaf Sandström
Justitierådet Johnny Herre
Justitierådet Dag Mattsson

 

 

 
 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Lennart Hamberg
Justitierådet Erik Nymansson
Justitierådet Anders Eka

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2017-09-08 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.