Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 14 augusti 2017)


   
 

Första avdelningen
F.d. justitierådet Gustaf Sandström
F.d. justitierådet Lena Moore
Justitierådet Ingemar Persson

 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Leif Thorsson (fr. 21/8)
F.d. justitierådet Lennart Hamberg
Justitierådet Anita Saldén Enérus

 

 
 

Tredje avdelningen
F.d. justitierådet Severin Blomstrand
F.d. justitierådet Olle Stenman
Justitierådet Svante O. Johansson

 

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2017-08-11 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.