Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 2 april 2018)


   
 

Första avdelningen

F.d. justitierådet Gustaf Sandström
F.d. justitierådet Christer Silfverberg
Justitierådet Kerstin Calissendorff

 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Leif Thorsson
Justitierådet Erik Nymansson
Justitierådet Dag Mattsson

 
 

Tredje avdelningen

F.d. justitierådet Ella Nyström
F.d. justitierådet Lena Moore
Justitierådet Thomas Bull

 

 

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2018-03-28 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.