Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 10 september 2018)


   
 

Första avdelningen

F.d. justitierådet Gustaf Sandström
F.d. justitierådet Ella Nyström
Justitierådet Dag Mattsson

 

 

 

 
 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Severin Blomstrand
Justitierådet Erik Nymansson
Justitierådet Thomas Bull

 

 

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2018-09-07 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.