Överlämnade lagrådsremisser vecka 46, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-11-16

2017-11-16

- En utvidgning av kapningsbrottet (Justitiedepartementet)

- Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (Justitiedepartementet)

- Personalliggare i fler verksamheter (Finansdepartementet)