Överlämnade lagrådsremisser vecka 25, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-06-21

2018-06-21

- Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden (Finansdepartementet)

- Stärkt ordning och säkerhet i domstol (Justitiedepartementet)

- Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (Utbildningsdepartementet)