Överlämnade lagrådsremisser vecka 42, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-10-19

2017-10-19

- Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet (Justitiedepartementet)

- Ny järnvägstrafiklag (Justitiedepartementet)