Överlämnade lagrådsremisser vecka 26, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-06-29

- Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (Utbildningsdepartementet)

- Reglering av alkoglass m.fl. produkter (Socialdepartementet)