Överlämnade lagrådsremisser vecka 26, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-06-30

2017-06-29

- Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (Utrikesdepartementet)

2017-06-30

-Snabbare omval (Justitiedepartementet)

- Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala (Utbildningsdepartementet)