Överlämnade lagrådsremisser vecka 3, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-01-19

2018-01-18

- Genomförande av säsongsanställningsdirektivet (Justitiedepartementet)

- EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden (Näringsdepartementet)

- Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (Justitiedepartementet)

2018-01-19

- Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (Finansdepartementet)

- Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster (Finansdepartementet)

- En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning (Finansdepartementet)