Överlämnade lagrådsremisser vecka 7, 2018

 

 

Sidan ändrad 2019-02-14

2019-02-14

- Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer (Socialdepartementet)

- Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
(Miljö- och energidepartementet)