Överlämnade lagrådsremisser vecka 11, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-03-20

2017-03-16

- Utökad samverkan mellan domstolar (Justitiedepartementet)

- Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (Justitiedepartementet)

- Skärpt ansvar för fartygsvrak (Justitiedepartementet)

2017-03-17

- Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns (Finansdepartementet)

2017-03-20

-Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål (Miljö- och energidepartementet)