Överlämnade lagrådsremisser vecka 3, 2018

 

 

Sidan ändrad 2019-01-17

2019-01-17

- Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform (Justitiedepartementet)

- Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (Finansdepartementet)

- Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning (Justitiedepartementet)

- Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen (Näringsdepartementet)