Överlämnade lagrådsremisser vecka 21, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-05-24

2017-05-24

- Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel (Näringsdepartementet)

- Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen (Finansdepartementet)

- Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren (Justitiedepartementet)

- En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Justitiedepartementet)

- Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall (Finansdepartementet)

- Vissa inkomstbeskattningsfrågor (Finansdepartementet)

- Sänkt mervärdeskatt på förevisning av naturområden (Finansdepartementet)

- Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet (Finansdepartementet)

- Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (Finansdepartementet)