Överlämnade lagrådsremisser vecka 25, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-06-22

2017-06-22

- Ändrade mediegrundlagar (Justitiedepartementet)

- Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (Justitiedepartementet)

- Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet (Justitiedepartementet)

- Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (Justitiedepartementet)

- Ytterligare verktyg för makrotillsyn (Finansdepartementet)