Överlämnade lagrådsremisser vecka 33, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-08-18

2017-08-17

- Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Finansdepartementet)

2017-08-18

- Lag om ersättning till kommuner vid nationella evakueringar till Sverige (Socialdepartementet)

- Ändringar i konkurrenslagen (Näringsdepartementet)

- Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti (Utbildningsdepartementet)