Överlämnade lagrådsremisser vecka 17, 2017

 

 

Sidan ändrad 2017-04-27

2017-04-27

- Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (Justitiedepartementet)

- Biogas i naturgasnätet (Miljö- och energidepartementet)