Sidan ändrad 2018-02-23

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
En ny lag om företagshemligheter Justitiedepartementet 2018-02-22
Lag om tobak och liknande produkter Socialdepartementet 2018-02-22
Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gasanordningar Justitiedepartementet 2018-02-22
Ett tydligare och enklare detaljplanekrav Näringsdepartementet 2018-02-22
En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring Miljö- och energidepartementet 2018-02-21
Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EUs dataskyddsförordning Finansdepartementet 2018-02-21
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Finansdepartementet 2018-02-21
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem Socialdepartementet 2018-02-21
Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart Näringsdepartementet 2018-02-21
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Socialdepartementet 2018-02-15
En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Miljö- och energidepartementet 2018-02-15
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Justitiedepartementet 2018-02-15
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Finansdepartementet 2018-02-14
Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Finansdepartementet 2018-02-14
Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling Finansdepartementet 2018-02-14
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Socialdepartementet 2018-02-13
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter Finansdepartementet 2018-02-08
Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner Justitiedepartementet 2018-02-08
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform Finansdepartementet 2018-02-07
En möjlighet till körkortslån Arbetsmarknads-departementet 2018-02-07
Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Näringsdepartementet 2018-02-06
Ny djurskyddslag Näringsdepartementet 2018-02-06
Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning Justitiedepartementet 2018-02-01
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan Näringsdepartementet 2018-02-01
Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen Justitiedepartementet 2018-02-01
Anpassning till EUs dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar Justitiedepartementet 2018-02-01
En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning Finansdepartementet 2018-02-01
Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot Justitiedepartementet 2018-02-01
En ny lag om ekonomiska föreningar Justitiedepartementet 2018-01-31
Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon Justitiedepartementet 2018-01-31
EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden Näringsdepartementet 2018-01-30
Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Justitiedepartementet 2018-01-30
Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Finansdepartementet 2018-01-26
Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknads-området till EU:s dataskyddsförordning Arbetsmarknads-departementet 2018-01-26
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Justitiedepartementet 2018-01-25
Ny dataskyddslag Justitiedepartementet 2018-01-25
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Justitiedepartementet<