Sidan ändrad 2019-02-21

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid Miljö- och energidepartementet 2019-02-21
Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor Justitiedepartementet 2019-02-20

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EUs dataskyddsreform

 

Justitiedepartementet 2019-02-07
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service Finansdepartementet 2019-02-07
Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Justitiedepartementet 2019-02-05
Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning Justitiedepartementet 2019-01-24
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter Justitiedepartementet 2019-01-24
Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter Socialdepartementet 2019-01-23

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

 

Finansdepartementet 2019-01-23

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

 

Näringsdepartementet 2019-01-23
Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter Konstitutionsutskottet 2019-01-14
Genomförande av rättshjälpsdirektivet Justitiedepartementet 2019-01-09
     
Yttranden från Lagrådet år 2019